Нямам възможност да плащам обезщетение по гражданско дело

30.04.2014г. 05:20:10
Осъден съм да заплатя 5000 лева по гражданско дело, безработен съм и нямам движимо или недвижимо имущество. Какво да правя?

Правни мнения, съвети и коментари

09.04.2021г. 02:31
При образуване на изпълнително дело срещу Вас ЧСИ ще установи, че нямате имущество и няма да предприеме изпълнителни действия срещу Вас.

Коментар