Кредит на починал родител

28.04.2014г. 12:49:13
През 2008г. свекъра ми изтегли 10 000лв потребителски кредит за девера ми който имаше здравословни проблеми и съпругът ми му стана поръчител а сверърва ми е съдлажник.Миналия месец свекъра ми почина и девера ми отказва да погасява заема.Искам да разбера как стои въпроса с изплащането на кредита и дали ще трябва съпруга ми сам да го изплаща. Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

25.03.2021г. 09:59
Може съпругът Ви да се откаже от наследството на баща си, ако кредитът е поо-голям от наследеното имущество.

Коментар