Забрана за съдружник да участва в друго дружество

23.04.2014г. 12:05:24
Съдружник съм в събирателно дружество. Съдружникът ми е бивш мой колега, не е член на семейството ми. В дружествения ни договор имаме забрана да участваме в други дружества със стопанска цел. Съпругата ми си направи ЕООД, в което тя е едноличен собственик. Дейността на ЕООД няма никакво сходство с тази на събирателното дружество. В този случай аз като съдружник в събирателното дружество, нарушавам ли забраната от дружествения договор за участие в други дружества?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар