бракуване на атомобил

16.04.2014г. 02:40:43
как трябва да постъпя за бракуването на автомобил за който не притежавам рег. талон и номера?никой в КАТ неможа да ми обясни процедурата

Правни мнения, съвети и коментари

01.04.2021г. 04:13
При бракуването номерата се предават в КАТ, затова не могат да Ви обяснят процедурата.

Коментар