Как се разваля аренден договор

14.04.2014г. 10:54:11
Майка ми е сключила аренден договор през 2013 г. на съсобствените ни земи. Аз искам да продам нивите с нейно съгласие, но арендатора не иска да развали договора, нито да купи земята. Моля,дайте ми сьвет.

Правни мнения, съвети и коментари

29.03.2021г. 12:34
По правило арендните договори се развалят по съдебен ред.

Коментар