Наследство по опис

06.04.2014г. 11:07:58
При приемане на наследство по опис трябва ли да се впишат следните суми :от УПФ Доверие(втора пенсия), от сметки на починалия за болнични, помощ от синдиката за болнични над 30 дни, спестявания. Суми които се дават на наследниците от служебна застраховка, обещетение за неползван от починалия отпуск, за разходи по погребението изплатени от работодателя, подпомагане от синдиката за онкологично зоболяване, еднократната помощ от НОИ. Моля отговорете кои да, кои не. Ако приема наследството по опис губя ли правото на наследствена пенсия, както и вдовищките след пинсионирането ми. Редно ли е да приема някои от сумите на ръка. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар