Добавяне на име

06.04.2014г. 10:39:11
Каква е процедурата за добавяне на име и колко струва. Съпругата ми се казва Георгиева и с тире да се прибави Иванова. Имаме акт за граждански брак от преди 8 години, където пише че сте се казва Георгиева, а сега искаме да прибавим с тире моята фамилия?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар