Възможна ли е продажба на къща?

01.04.2014г. 08:35:17
Здравейте,аз съм разведена от 2006г. Къщата в която живеем със сина ми който е на 16 години е негова собственост чрез покупко-продажба. Сина ми иска да продадем къщата и да се преместим да живеем в друг град. Въпросът ми е може ли да се продаде този имот без да се намесва бившият ми съпруг, само с моето съгласие при положение, че синът ми е само на 16 години

Правни мнения, съвети и коментари

06.06.2017г. 01:43
За разпореждане с имот, собственост на лице, ненавършило 18 г. Ви е необходимо разрешение от съда /чл. 130, ал. 3 от Семеен кодекс/, няма нужда от каквато и да е намеса на бившия Ви съпруг. Процедурата за такова разрешение не е сложна, но е задължителна, за да може да бъде продаден имота. адв. Николина Казакова, тел. 0887415111

Коментар