Осигуровки за собственик на фирма ЕООД и работещ в друга фирма

01.04.2014г. 05:54:53
Какви са осигуровките за собственик на фирма ЕООД и работещ в друга фирма?

Правни мнения, съвети и коментари

06.06.2017г. 01:46
Здравейте, по закон сте длъжни да се осигурявате и като едноличен собственик на ЕООД, освен ако в другата фирма, в която работите не Ви осигуряват на максималния доход /за 2014 г. е 2400 лв./

Коментар