да възвърна моминското си име

27.03.2014г. 03:24:34
При развода запазих фамилията на бившия ми съпруг. Сега, придобивайки италианско гражданство и според техния закон, бях принудена да възвърна моминското си фамилно име. Така в Италия имам едно фамилно име, в България друго. Заради някои неудобства бих искала да възвърна моминското си име и в родината си. Каква е практиката? Задължителна ли е намесата на адвокат? И какви са евентуалните разходи?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар