Не получавам издръжка от бившия ми съпруг

27.03.2014г. 03:21:23
Разведена съм с дъщеря на 14 години. Не получавам издръжка от бившия ми съпруг от март 2008 г. Омъжена съм повторно в Италия, където и живеем. Бившият ми съпруг, който е полски гражданин, след развода се установи във Варшава. Нямам негови координати, а връзката му с дъщеря ни се изразява в телефонно обаждане 2 пъти годишно. Притежаваме семейно жилище в София, което след развода ми беше присъдено – до навършване на пълнолетие на дъщеря ни. Въпросът ми е следният: Има ли начин да изискам неизплатената издръжка? Може ли да бъде приспадната от неговата част на жилището и какво е нужно? Какви са евентуалните разходи?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар