Платени недължими разходи

03.02.2009г. 07:35:32
От близо 2 години живея в апартамент под наем. Наемодателят ми притежава и друг апартамент в сградата, в който живее. За изминалите 2 години ми бяха представяни ежемесечно от наемодателя сметки от Топлофикация, които аз заплащах. Плащането на тези сметки е отразено в някои от квитанциите, които са ми издавани, но не във всички, тъй като обикновено нямам достатъчно търпение да изчакам описването им. В апартамента, който ползвам няма инсталирани топлоизмервателни уреди и считах, че сметките са изготвяни на база "максимална мощност". Наскоро, поради възникнало у мен съмнение, се свързах с топлинния счетоводител, обслужващ сградата. Според ТЕХЕМ абонатният номер, за който заплащам, има монтирани 8 топлоизмервателни уреда (точно толкова колкото са в апартамента на наемодателя). Също според топлинния счетоводител няма друг топлофициран апартамент в сградата или с накратко - радиаторите, които отопляват апартамента, който обитавам, не са регистрирани в Топлофикация и ТЕХЕМ, а аз съм заплащал сумите, дължими от наемодателя ми за обитаваното от него жилище. Тъй като наемодателят ми е възрастна дама, притежаваща изумителна наглост, се оказва невъзможно да постигнем каквото и да било споразумение за (частично) възстановяване на сумите, които съм заплатил. Изключително благодарен ще Ви бъда, ако ме посъветвате каква би следвало да бъде първата ми стъпка в посока на възстановяване на заплатените от мен суми.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар