Доброволно предаване

18.03.2014г. 09:45:51
Скоро ме задържаха с автомобил с немски номера на ГКПП Малко Търново. Дадох показания, предадох автомобила с протокол за доброволно предаване и ме натовариха на автобус за централна България. Как мога да разбера какво се случва и дали ще ми трябва адвокат?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар