Завещание

17.03.2014г. 01:32:01
Здравейте, има следният въпрос единствен наследник съм по закон, но моята майка е оставила завещание написано 2004г, почина 2010г завещанието не е отворено, тъй като аз не знаех за него. Мога ли да го отворя и оспоря за запазена час? Благодаря Ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

06.06.2017г. 01:49
Закон за наследството Ви дава възможност Чл. 28. (1) Когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството. Чл. 29. (1) Запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя. Чл. 30. (1) Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове. (2) Когато наследникът, чиято запазена част е накърнена, упражнява това право спрямо лица, които не са наследници по закон, необходимо е той да е приел наследството по опис. Освен това, имате право и да оспорите самото завещание, ако има основания за това. Препоръчвам Ви да се обърнете към колега адвокат, който да се запознае с конкретния казус, за да Ви даде конкретно решение или съвет. адв. Николина Казакова, тел. 0887415111

Коментар