ЧСИ/Принудително изземване

10.03.2014г. 02:16:01
Здравейте,имам кредит който съм спяла да обслужвам.Съответно съм осъдена и дадена на съдя изпълнител.Разговарях с кантората на съдията и ми казаха,че дойдат на адреса на който се водя по лична карта и ще изземват принудително имущество. Въпроса ми могат ли да влязат да изземват имущество,след като апартамента не е мой,нито на мои роднини. Същи съдия ми запорира сметка,на която получавам детските си надбавки,и се наложи да пискам жалба за да ми бъде вдигната възбраната. Благодаря ви предварително

Правни мнения, съвети и коментари

31.08.2017г. 01:42
Не и ако собственика на недвижимия имот, може да докаже със съответните документи, че той или друго трето лице е собственик на движимите вещи. В такъв случай, ако се стигне до опис на движими вещи и съответно продажба винаги може да се обжалват действията на ЧСИ по предвидения в ГПК ред.

Коментар