Наследствен имот

22.02.2014г. 08:37:00
Здравейте, живея в къщата на баба и дядо. дядо почина през 2005г. баба ми е жива и има две дъщери, майка ми и леля ми . През 2006г баба ми чрез покупко-продажба прехвърля нейния дял на леля ми. Майка ми не знае. Може ли леля ми да ме изгони от кьщата когато има по голям дял и какви са условията на ползване на имота от страна на майка ми

Правни мнения, съвети и коментари

06.06.2017г. 01:58
Чл. 31. (1) Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им. (2) Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване. Тази разпоредба се отнася и за недвижимите имоти. Във Вашия казус, за да се дадат отгори на всичките Ви въпроси, трябва да се знаят конкретни данни, а именно дали къщата би могла да бъде поделена, така че да се ползва от двете. Можете да ми пишете на електронната поща, за да Ви отговоря конкретно какви са възможностите. адв. Николина Казакова, тел. 0887415111, ел. поща: n_kazakova@mail.bg

Коментар