Имущество на читалище

19.02.2014г. 04:50:30
Здравейте. Читалището ни има възстановена земеделска земя. Получихме молба от частно лице за закупуването и и трябва да му отговорим в 14 дневен срок. В чл. 24, ал.1 от ЗНЧ е посочено, че не можем да продаваме, но лицето твърди, че има начин да се "заобиколи" закона. Бихте ли ме посъветвали как да му отговорим и дали наистина е така. Не бих искала да се разпродава това, което са ни дарили нашите предци. С пожелание за хубав ден, Д. Петрова секретар при НЧ

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар