Наследство

19.02.2014г. 04:34:45
Добър ден, Моля за Вашият съвет относно следния казус: преди около месец у дома позвъни човек, който се оказа брат на починалия ми баща, по бащина линия. Ние знаем, че баща ми има двама братя по линия на баща си но никога не сме имали каквито и да е контакти с тях. Та въпросният господин каза, че баща им починал и като вадили удостоверение за наследници излязло и името на баща ми. Тъй като татко е починал вече ние със сестра ми и майка ми сме негови наследници. Те казаха че искат да ни го дадат, но нашето решение е да не вземем нищо от тях и също така казахме, че не желаем да влизаме в директна връзка, а това да стане чрез адвокат. Съответно този адвокат влезе във връзка с мен, аз му казах какво е нашето решение, при което той ми каза че аз трябва да извадя удостоверение за наследници, документа му трябвал за да оформи отказ. След няколко дни той ми изпрати заявление /което има в почти всички сайтове на районните съдилища:/ в което пише че лицето А се отказва от наследството на личето Б. Сега докато четох коментари в нета, пише че самото издаване на удостоверението за наследници, означава приемане на наследството, което прави отказа недействителен. Това наистина ли е така? Следващо: в заявлението за отказ се казва че се отказвам от цялото наследство на баща ми. /Той и майка имаха апартамент, който те са закупили по време на брака си, и който сега е прехвърлен на мое име - той включва ли се в това наследство/. Майка ми трябва ли също да предприеме някакви действия по отношение на наследствения имот за отказ. И освен отказ от наследство по какъв друг начин може да се оформи/реши този казус. Благодаря за отговора предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

06.06.2017г. 02:00
Решения по Вашия казус има много. Можете да направите отказ от наследство и тогава се отказвате от всичко, което ще придобиете след смъртта на баща Ви, има вариант да придобиете наследството по опис, като този начин за приемане на наследство е ограничен със срок-3 месеца, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито/срокът може да бъде продължен с искане до съда/-в този случай ако наследодателят е имал задължения, Вие отговаряте само с наследената част, което Ви гарантира, че няма да наследите задължения. Относно искането за издаване на удостоверение за неследници- не е вярно, че с това приемате наследството. Относно апартамента, който сте придобили, не сте уточнили дали прехвърлянето е станало преди или след смъртта на баща Ви. И по последния въпрос, майка Ви също е наследник на починалия Ви баща и следва да предприеме избраните действия по приемане и ли отказ от наследство. Аз лично бих Ви препоръчала да приемете наследството по опис, ако вече не е пропуснат срока. адв. Николина Казакова, тел. 0887 41 51 11, ел. поща: n_kazakova@mail.bg

Коментар