Брак с чужденец

17.02.2014г. 02:10:36
Добър вечер! Предстои ми сключване на брак с чужденец (турски гражданин), който е студент в България последна година и след няколко месеца губи правото си на пребиваване тук. Имам няколко въпроса - 1. При условие,че той е живял в България в продължение на 5 години, не получава ли автоматично право на продължително пребиваване? 2.След сключване на брак ще получи ли БГ гражданство, или право да остане в страната? 3. При евентуално заминаване за друга страна от ЕС ( в нашия случай Англия ), от какви документи ще има нужда той, за да може да работи и живее там? Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар