Имот с пожизнено право на ползване

17.01.2014г. 01:37:11
Притежавам имот от 2007г. с пожизнено право на ползване от лицето притежавало имота до датата на договара за покупко-продажба. При закупуване на имота всички партиди към ВИК, Топлофикация и Електроснабдяване остават на името на предишният собственик, тъй като той продължава да живее в имота. Към датата на закупуване на имота няма задължения към ВИК, Топлофикация и Електроснабдяване. От 2007г. до 12.2013г. когато лицето почива са се натрупали огромни сметки към ВИК и Топлофикация. Какво да направя, за да премахна задълженията натрупани от лицето обитавало жилището и да открия партиди на мое име без стари задължения? Предварително благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар