Имам ли право да претендирам?

19.06.2013г. 05:16:38
Здравейте, Имам следното питане: Имот който е бил на баща ми и майка му е дарен на човек който е племенник на баща ми и съответно внук на втората.Двамата са му го дарили 1997 г.по 1/2 всеки от тях със запазено пожизнено , безвъзмездно право на ползване. Баща ми почина 2005 г. Имам ли запазена част от неговата 1/2 ? И има ли срок в който може претендирам, защото са минали 16 г. от въпросното дарение и 8 г. от смъртта на баща ми? Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

20.10.2017г. 03:52
Здравейте!Имате право да поискате разваляне на дарението до размера на запазената Ви част. адв.Ивалина Димитрова, служебен адрес:гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий"23, тел.0899783674
kali.galu@gmail.com
04.10.2018г. 10:58
Здравейте! Моят случай е идентичен, но ми казаха, че е трябвало да приема наследството по опис в три-месечен срок. А, след като не съм го приела по опис, то не мога да искам възстановяване на запазена част.

Коментар