ипотекиран имот

06.06.2013г. 02:00:46
Здравеите , имам един вапрос : Маика ми преди време е преписала апартамента които имаме на мен и на брат ми .,от страната на сестрата ниама проблеми но оба4е след време диала на брат ми става ипотекиран. Моиат вапрос е , може ли маика ми пак да си прехварли имота на свое име след като диала на брат ми е ипотекиран или това е невазможно? Този имот смиатаме да го продаваме . Но моиат вапрос е дали може ипотекиран имот да се прехварли обратно на собственика . За всеки отговор ,много благодариа. с уважение

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар