Завещание от брат ми

05.06.2013г. 09:36:36
Осиновена съм и съм живяла с осиновителката си и моите родители. След смъртта на осиновителката си се грижех за моите родители. Имам брат, на който родителите ми са оставили завещание, по думите на тяхна консултантка, което ме прави на наследник на 1/3 от наследството на синът им-брат ми. Как трябва да постъпя, за да разбера съдържанието на това завещатие и каква сила има то в посочения казус.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар