Договор между брат и сестри

28.05.2013г. 01:21:47
С брат ми наследихме от баща си парцел и построена в него жилищна сграда. Искаме да си извадим нотариален акт. Аз искам една трета от наследството, а за него да остане две трети.Другата ми сестра не иска дял. Може ли да стане с договаряне и как да постъпим, за да бъдат частите такива?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар