Договор между децата ми

27.05.2013г. 02:16:49
На едното дете сме дарили апартамент, а на другото сме купили равностоен. Възможно ли е договор или декларация от едното, че е получило частта, която му се полага като наследство. Ако има друг вариант, моля предложете.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар