ЗУТ

15.10.2013г. 10:55:03
През 2010 година е приет ПУП-ПРЗ,който не сме обжалвали.След одобряване на уличната регулация за бъдеща улица ни се отнема 40% от имота.В ЗУТ е казано до 25%.Защо е това разминаване?Как да защитя имота си и имам ли право на обезщетение?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар