Вещно право

11.10.2013г. 07:36:29
Наследствен апартамент в София след смъртта на баща ми се отказвам от наследство в полза на брат ми. Наследници остават той и майка ми. Брат ми учредява вещно право със съгласието и подписа на майка ми в полза на дъщеря си - след неговата и на майка ми смърт. Какво значи това? В смисъл, лишавам ли се от наследство от дела на майка ми?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар