Акт от КАТ

03.10.2013г. 01:33:18

Добър ден!Имам стар акт от КАТ 01.05.2009г. Разбрах, че има давност от три години но трябва да се позова. По кой закон е давността, кой член и алинея и пред кой трябва да се позова в КАТ. Устно ли става това или писменно. С уважение: Петров

Правни мнения, съвети и коментари

19.01.2021г. 04:25
Здравейте, давността е 2 години съгласно ЗАНН.

Коментар