Граница на имот

14.03.2013г. 01:25:26
Здравеите! Закупихме дворно място, съседно на нашия двор. Проблема се появи с един от новите ни съседи. На общата ни границата с него(която не е установена от оторизирана фирма) има масивна едноетажна сграда - като част от оградата. Другата част е телена мрежа и врата. Съседите редовно влизат в закупеното дворно място, използват го за склад и отглеждат в него кучета и котки. При опит до влезем във новозакупения имот те отправят заплахи за убийство(за това е изпратен сигнал до полицията). Въпроса ми е: какво трябва да се направи първо-да се определи границата на имота,да се подаде сигнал до прокуратурата за самоуправство или да се заведе дело по чл. 109 за защтита на собствеността? Благодаря Ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар