ключ от апартамент

10.03.2013г. 08:03:11
спечелен преди 4 месеца на търг апартамент от съдия изпълнител и минали всички обжалвания и т.н., та въпросът ми е кой и до колко време трябва да ми предаде ключа или въведе в имота след като съм го платил и вписал в регистъра за имотите Благодаря предварително за отговора

Правни мнения, съвети и коментари

11.03.2021г. 11:58
След влизане в сила на Постановлението за възлагане следва да бъдете въведен във владение на имота.

Коментар