Вечно право

08.09.2012г. 03:06:14

Нотариалния акт с който родителите ми стават собственици на къщата е записано, че дворът е за "ползване за вечни времена от купувачите и техните наследници". Сега, след смъртта и на последния (майка ми), собсвеникът който живее в съседната къща предявява претенции към моя двор ( за да го присъедини към неговия) и се кани да вдига плътна ограда, оставяйки ми само двуметров проход към улицата. Той дали е в правото си и каква би била най-правилната ми реакция?

Правни мнения, съвети и коментари

08.02.2021г. 10:15
Следва да се прегледа нотариалният акт от адвокат или нотариус за точен отговор.

Коментар