нередовен нотариален акт

30.08.2012г. 06:29:01
Здравейте, На 31.07.2012 закупих имот от частно лице. Когато започнах да попълвам декларацията за данъчно задължение на имота установих следните неточности: - скицата на имота, издадена за покупко-продажба на същия е сгрешена, като в имота влиза имот, който е на съседа (при проверката от мен се установи, че грешката е направена 1990 година при изработването на новите скици) - въз основа на скицата и нотариален на предишния собственик ми е издаден нов нотариален акт, който описва границите на имота според издадената скица и представен стар нотариален акт - същия този имот е бил закупен от бившия собственик от баща му, който е починал 2007г,. Границите са били сгрешени и в този нотариален акт. - имота се води, според моя, бившия и предходния нотариални актове за 1050 кв м, като от тях около 380 кв м са всъщност собственост на съседния имот, влизащ, според скицата, в моя нптариален акт. Въпросът ми е следния: как да се процедира оттук нататък - от община И. искат аз да платя 200 лева, за да се очертаят точните граници - вината не е моя, че е направена грешка от служебно лице, работещо в този отдел и че същата е допусната 1990 г. - съседите дори и не подозират, че 380кв м от техния имот от 1990 година се оказват чужда собственост. Ка мога да получа валиден и отговарящ на истината нотариален акт? Благодаря ви предварително за съвета.

Правни мнения, съвети и коментари

11.02.2021г. 01:43
Здравейте, последвайте съвета на служебните лица от общината и след това коментирайте въпроса с всички документи с нотариус.

Коментар