Изкупени задължения от трети лица

01.10.2015г. 02:56:16
Здравейте! Получих уведомление от Арбитражен съд към Сдружение ПСИРС. Касае се за "неизплатени" задължения към несъществуващата вече БТК. Въпросната фирма, изкупила задълженията на БТК търси от нас някакви 55лв, с лихвите и таксите според тях, към днешна дата са 250лв. Нямаме неплатени сметки към БТК. Имахме домашен телефон в едно малко селце, който майка ми закри през 2008г. като съответно-при подаването на молбата за закриване на абонатния номер, всички задължения бяха погасени. Касовите бележки и фактури обаче ЛОГИЧНО не пазим. Все пак са минали 7 години. Длъжни ли сме в случая да платим на фирмата обирджиика въпросната сума? Какво бихме могли да направим? Благодаря Ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

16.11.2021г. 11:25
Здравейте, както обяснявате задължението е погасено по давност, като можете да подадете възражение в тази връзка.

Коментар