Запитване

26.04.2012г. 12:18:01
Добър ден бих искала да ми обясните нещо вуйчо ми почина той беше не семеен за негови наследници останаха брат му и сестра му(майка ми) пуснали сме документ за наследници който чакаме сега трябва да ходим в данъчното с него първият ми въпрос е дали се плаща данък наследство и в какъв размер е той като това което притежава починалият е жилище на стойност 60000лв по данъчна оценка и вторият ми въпрос е как стои въпроса дали има отказ от наследство в полза на трето лице или е дарение или завещание понеже докато покойният беше жив искаше да го остави за сестра ми и сега как може да бъде това направено а не после пак да прехвърляме.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар