заем и починал родител

23.04.2012г. 05:33:31
Здравейте! Искам да попитам следното:майка ми почина преди няколко месеца и има кредит. От началото плащах сам кредита, но сестрите ми решиха да продадат всички ниви и не искат да ми отстъпят дяла си в замяна на това да плащам кредита. Искат и къщата, в която живея да продадат, тъй като всичко е наследствено. Аз оставам на улицата и нямам възможност да плащам и наем и заем. Искам да попитам как може по законен път заема да се раздели и на 3-ма ни(тъй като сме 3 наследника). Освен това една от сестрите ми е поръчител по заема( само за информация).От банката ми казаха, че нямало такъв начин и който наследник хванат от него ще си дирят парите.

Правни мнения, съвети и коментари

16.10.2017г. 04:42
Здравейте!Като наследници Вие и Вашите три сестри сте придобили равни права и задължения от наследствената маса.Щом не можете да се разберете доброволно, в една съдебна делба съдът ще иготви разпределителен протокол в който ще включи всичко, което е влизало в наследствената маса към момента на откриване на наследството.

Коментар