Земя

19.04.2012г. 03:59:58
Уважаеми г-не/жо бих искала да задам въпрос,който ме измъчва от известно време,не съм се обръщала за отговор към правист. Имаме земя в Бургаска област,същата е обща не е разделена между наследниците. От една година е наета от човек,който я обработва но ние от него рента не сме получили.Да уточня всички,които живеят в областта където е земята са си взели полагаемата рента,а ние които сме по далече доста време упълномощеното от него лице ни лъга,че няма пари а в същото време не можем да се свържем с него и лично да го попитаме защо само ние сме ощетените. Моля да ми помогнете да се свържа с този човек,между другото го търсихме на мобилен но той не се обади незнам поради каква причина.Бих искала лично да разговарям с него и да получа полагаемата ми се рента. благодаря ви предварително Мария

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 02:38
Ако имате договор за аренда, може да заведете дело в съда за неизпълнение по договора и да вземете дължимото ведно с лихвите за забава. Договора за аренда е в нотариална форма и се вписва в имотния регистър! Ако не е такъв значи имате договор за наем, който се сключва за период не по-дълъг от 1 година.

Коментар