Некоректен работодател

31.07.2013г. 03:17:32
Работя в Белгия от 1 година и в момента все още съм тук.Имам договор с българска фирма и съм командирована.Имам формуляр А1 за командировка в чужбина.С начална дата 18.04.2013г. до 10.10.2013г. На 23 юли уведомих управителката на фирмата че на 10.10.2013г. след приключването ми на командировката желая да напусна фирмата. На 26 юли си закупих самолетен билет на 09.10.2013г до България и уведомих фирмата.На 29 юли ме уведомяват че са решили да ми прекратят командировката и ще трябва да се прибера до 1 седмица в България.До този момент аз не зная датата на прибиране защото не ми я съобщават.Трябва да си закупя нов билет,цената му е непосилна в момента за мен.Преди 2 дни уведомих писмено инспекцията по труда за въпросната фирма и как при подписването на договора ни карат да подписваме молби за напускане без дата.Мога ли да съдя въпросната фирма за нанесени ми морални и материални щети.

Правни мнения, съвети и коментари

31.08.2017г. 02:15
Добре как може да подписвате молби за напускане още при назначаването, за пореден път го срещам това, после как мислите, че ще бъдете консултирани.

Коментар