Действия на собственика на куче при охапване

07.11.2013г. 11:08:38
Моето домашно куче - законно регистрирана, кастрирана, мъжка немска овчарка на 8 год, при прибирането от разходка ухапа момиче на 15 год.Моето куче има редовен паспорт с необходимите ваксинации през годините.Беше на къс повод и минавайки близо до момичето съвсем неочаквано и бързо го ухапа.При това момичето е собственик на женско куче - голдън ретривър на 3 год. и сме се спирали и разговаряли приятелски с нея преди време.Бащата на момичето ми звънна по-късно и ми каза, че ще се срещнем в съда.Аз много му се извиних за инцидента и казах, че искренно съжалявам и не знам как да си обясня поведението на собственото куче. Какви действия мога да очаквам и как да процедираме и да се защитим?

Правни мнения, съвети и коментари

17.10.2017г. 04:16
Здравейте!Съжалявам да Ви уведомя, че като собственик на кучето Вие носите отговорност за непозволено увреждане и ще дължите обезщетение за нанесените имуществени и неимуществени вреди от непозволеното увреждане. Чл. 45 от ЗЗД гласи" Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното." Чл. 50 от ЗЗД гласи"За вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират. Ако вредите са причинени от животно, тези лица отговарят и когато животното е избягало или се е изгубило." На това основание ще търсят от Вас отговорност.

Коментар