Здравни осигуровки на студент

05.10.2012г. 07:58:17
Наскоро зет ми откри, че за три години 2001-2003, през които е бил редовен студент, в момента се води неосигурен. До миналата 2011 година, той беше с непрекъснати здравно-осигурителни права и е ползвал услугите на здравната каса. Обяснението от НАП Ямбол е, че независимо, че е бил студент, до 2002 година е трябвало, да го осигуряват родителите му или да се самоосигурява, а за 2003г трябва да докаже, че е бил студент. В чл.40 ал.3 т.2 от ЗЗО пише, че студентите се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, без да е посочено такова разграничение по години, а и нищо не обяснява внезапното изчезване на здравно-осигурителните му права. Какво трябва да направим, за да излезем от тази неприятна ситуация?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар