Неплатен отпуск по чл. 64, ал. 2 от ЗДС

05.10.2012г. 10:36:51
Здравейте, Аз съм държавен служител и поради встъпването ми в правоотношение с европейска институция се наложи да използвам неплатен отпуск по реда на чл. 64, ал. 2 от Закона за държавния служител. Подадох заявление за максималния период по този член - 1 година, но ми разрешиха само за 1 месец, тъй като срока на първоначалния ми договор е такъв. Сега, обаче, получих удължаване на договора и въпроса ми е - мога ли да заявя пак отпуска по този член, в рамките на законовия едногодишния срок, защото в разпоредбата на чл. 64, ал. 2 има формулировка "веднъж през цялата служба"? Тази формулировка за акта на разрешаване на отпуска ли се отнася(една заповед за цялата служба) или за срока(една година през цялата служба)?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар