Доказване на бащинство!

04.02.2014г. 01:32:16
Моето питане е следното:как може да се докаже бащинство на дете, с какъв тест се прави, кой трябва да го поиска, тъй като предполагаемия баща се съмнява в действията на майката, но тя е успяла да го принуди да подпише документ пред нотариус, че той е бащата, но при самото подписване майката не е присъствала и е бил само предполагаемия баща.Валиден ли е този документ и дали майката може да извади Акт за раждане на детето въз основа на този документ, защото предполагаемия баща не е си е давал личните документи и не е присъствал на това.И не на последно място колко струва теста за бащинство и кой го плаща?Благодаря Ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар