Наследство

08.11.2012г. 02:56:12
Майка ми и сестрите и са наследници на поземлен имот. Приживе те си извадиха нотариален акт за собственост,като в него са вписани им като собственици на имотите, но имотите остана неразделени. След това почина майка ми и сестрите и. Наследник ли е баща ми на дела на майка ми при това положение.

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 01:47
Наследник на дела на майка Ви сте както Вие, така и баща Ви, в случай ако са имали брак.

Коментар