Наказателно право

07.11.2012г. 08:39:04
Здравейте. Не съм много сигурна дали ще ми отговорите, но ще опитам все пак. Имам познат, който е с условна присъда 2 години и изпитателен срок 3 год. И в рамките на условната си присъда, обаче беше задържан за същото нещо и в момента му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража". При обжалването не му я отмениха. Въпроса ми е дали според вас е възможно да не се наложи да го изпратят в затвора, защото е нарушил условната си присъда... Има ли някакъв шанс според вас? Извинявам се предварително и благодаря за отделеното време.

Правни мнения, съвети и коментари

31.08.2017г. 02:42
Г-жо/Г-не напишете за какво престъпление говорим, в 99% от случайте говорим за затвор, но в практиката си успях да издействам пробация за лице, което бе извършило пресъпление в изпитателния си срок, но наказанието за самото престъпление предвиждаше възможността за налагането на наказанието пробация (т.е в състава на престъплението няма предвиден минимум на наказанието), а има тълкувателно решение в този смисъл, друг е въпроса, че практиката е двупотопна.
02.12.2017г. 03:59
Здравейте! След като в изпитателният срок на наложената условна присъда, Вашият познат е извършил отново същото престъпление, за което е бил осъден преди това, то при всички положения първоначално наложената мярка за неотклонение ще бъде "Задържане под стража". Впоследствие съдът може да я потвърди, а може и да я измени. Що се отнася до вида на наложеното наказание, то се определя не само съобразно посоченото в НК, а и в зависимост от обстоятелствата при които е било извършено престъплението и за всеки случай преценката е конкретна. Няма как дистанционно да Ви се даде препоръка, или точен отговор. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Коментар