допитване

04.07.2012г. 02:34:07
може ли втората сьпруга на дядо,които е починал да участва в делба на имот които е от пьрвата сьпруга на дядо и с какьв процент

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар