Делба на имот

19.06.2012г. 08:28:31
Здравйте! Баща ми е наследник на земя заедно с двамата си братя.Имотът не е поделен и предстои делба.Двамата му братя имат претенции към целият имот с презумцията, че се грижели за родителите им, докато са били живи, което не е вярно.Каква е процедурата по разделяне в случай,че те не желаят доброволно да се направи подялба?Могат ли да имат законови претенции при положение, че завещание няма и всички са преки наследници?Какъв е законовият ред, за да си узакони баща ми неговата част? Поздрави.Благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

02.06.2017г. 12:24
Здравейте! След като не може да се постигне делба по доброволен ред, се отива по съдебен пред районния съд. Там, ако двамата братя на баща Ви са полагали грижи за починалия си баща могат да докажат това пред съда и ако това е така - то те имат право на обикновената покъщнина. Но, дали са полагали, или не, тримата имат право на по 1/3 идеална част. Как, в крайна сметка ще се подели имотът има варианти, които следва да бъдат изготвени с разделителният протокол. Може да му наплатят 1/3 идеална част, може имотът на публична продан и всеки от тях да получи паричната равностойност на своята една трета. Има различни варианти. Съветът ми е да потърсите адвокат, който да Ви представлява, тъй като делбеното производство е сложно производство. С уважение, адв.Чанкова 0887 201 222

Коментар