Здарвейте!Притежавам нотариален акт

21.02.2013г. 06:25:08
Здарвейте!Притежавам нотариален акт за собственост на апартамент,който придобивам чрез покупка от майка си и брат ми като наследници.Според нотариалния акт съм единствен собственик на апартамента.В момента не живея в него.Не е заведен в данъчна служба и се води на починалия ми баща още преди да извърша покупката от 2005година.В момента майка ми живее там и плаща данъците.Въпросът ми е:Възможно ли е да ми отнемат правата над апартамента при условие че не е заведен в данъчна служба на мое име и майка ми плаща данъците,а притежавам нотариален акт като единствен собственик???

Правни мнения, съвети и коментари

28.06.2017г. 10:47
Здравейте, необходимо е да подадете данъчна декларация по чл. 14 ЗМДТ (Закона за местните данъци и такси), като приложите копие от нотариалния акт, за да декларирате, че сте собственик на апартамента. Възможно е да Ви наложат глоба, че не сте декларирали покупката в двумесечния срок. Евентуално майка Ви може да се позове на десетгодишна придобивна давност за придобиване правото на собственост върху апартамента, като установи, че през този период е живяла в него и е заплащала данъците. Вероятно обаче въпросният период от време не е изтекъл, а и за придобиване на право на собственост въз основа на десетгодишна придобивна давност е необходимо специално производство пред нотариус с разпит на свидетели. Освен това, е необходимо да се установи при т.нар. обстоятелствена проверка, че майка Ви е имала намерение да придобие апартамента за себе си през посочения 10 годишен период. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 30392

Коментар