Непризнато дете от баща си, има ли право на наследствена пенсия след смъртта му

11.02.2013г. 08:50:16
Дете на 5 години, непризнато от баща си, има ли прово на наследствена пенсия след смъртта му. Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

03.02.2021г. 12:20
Категоричният отговор е не, след като няма припознаване от страна на бащата.

Коментар