Домашно насилие

01.06.2012г. 04:42:32
Касае се за,бащата на детето ми който пие всяка вечер по 500gr концентрат и ни нанася физически и психически тормоз на мен и на детето.Имам медицинско на което пише леко разстройство на здравето неопасно за живота.Свидетели нямам,само съседите са чували скандали за пари,хвърляне.Жилището е негово и не знам какви действия да предприема ,а аз съм подала документи за общинско жилище,нямам къде да отида.Удрял ме е пред детето не един път.Нямаме брак,ще получа ли някакво обезщетение ако започна дела за системен тормоз,защото рискувам да остана на улицата с детето,струва ли си,как да постъпя?

Правни мнения, съвети и коментари

31.12.2020г. 01:16
Можете да подадете молба по Закона за защита от домашно насилие.

Коментар