Издръжка за дете

25.05.2012г. 12:06:19
Здравейте! Въпросите ми касаят следното: Със съпругата ми сме във фактическа раздяла от 2006г, откакто тя започна да живее с други мъже. До 2009г аз ежемесечно й изпращах суми за издръжка за сина ни на доброволни начала (за които си пазя бележките), понеже не сме прекратявали брака си. От 2009г до този момент тя изостави сина ни (който в момента е вече на 14год.) и аз си го гледам сам. Не е дала нито една стотинка за него, а когато я подсетя, тя ми казва да не я занимавам с това. Вижда се почти всеки месец с него и тогава понякога му дава джобни пари (от порядъка на до 20лв например). Сами разбирате, че съм финансово доста затруднен, защото до скоро бях и безработен, а и сега заплатата ми е доста под средната за страната. Бихте ли ме посъветвали за следното: 1. Мога ли (и по какъв начин) да получавам някаква финансова издръжка за детето без да водя сложни, дълги и финансово тежки дела за прекратяване на брака? 2. За какъв минал период от време мога да претендирам от съпругата си издръжка за детето и на каква стойност? С уважение: Христо Христов

Правни мнения, съвети и коментари

08.12.2020г. 09:50
Здравейте, г-н Христов, необходимо е да заведете дело за развод, за да претендирате за издръжка, като разводът може да бъде по взаимно съгласие. Издръжка може да се претендира за година назад.

Коментар