Дарение

28.12.2012г. 12:11:28
Имам много въпроси ,но сега ме интересува дали ако в дарението на моите родители не е опоменато,че е срещу гледане брат ми може да го оспори след тяхната смърт.Родителите ми са на 78 и 75 г.,а снаха ми работи в съда - деловодството.Когато попитах нотариуса,защо не е записано,че дарението е срещу гледане-тои ми отговори,че се подразбирало...

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар